ลบ แก้ไข

ศูนย์ฝึกอบรม smart training center ให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ


ศูนย์ฝึกอบรม smart train
 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรม smart training center ซึ่งฝึกอบรมให้ความรู้แรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เกี่ยวกับทักษะการเขียนอ่านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้โอกาสทางการค้า-การลงทุนกว้างมากขึ้น  โดยศูนย์ฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากร ให้มีทักษะฝีมือและความสามารถเพิ่มมากขึ้น สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าฝึกอบรม ติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ415-416 หรือเว็ปไซด์ www.dsd.go.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,790 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean