ลบ แก้ไข

ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติ


ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาเพื
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลีเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Bali Process Ministerial Declaration on Irregular Migration)
 
ร่างปฏิญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีในการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคแบบเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติให้เป็นไปอย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักการการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ และการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้ลี้ภัย มีสาระสำคัญ ดังนี้
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,401 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ