ลบ แก้ไข

รองนายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนเมืองปูซานเข้าไปลงทุนในไทย


รองนายกรัฐมนตรีเชิญชวนนั
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หารือกับนายซอ บยอง ซู นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2559 สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนนักลงทุนเมืองปูซานเข้าไปลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันไทยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะ digital economy และ creative economy ซึ่งเกาหลีใต้มีความเชียวชาญในด้านนี้สูง โดยไทยกำลังพัฒนา smart city ที่เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาเป็นฐานของในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ทั้งนี้นครปูซานมีความโดดเด่น และเป็นเมืองท่าที่มีระบบท่าเรือที่ทันสมัย รวมถึงมีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ รถไฟฟ้า และการบริหารท่าเรือนานาชาติ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,109 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean