ลบ แก้ไข

งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หรือเซต้า 2016


งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโ
 

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือเซต้า 2016 โดยกล่าวว่า รัฐบาลมีการดำเนินการให้พลังงานมีเสถียรภาพที่เหมาะสม โดยการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประเทศ ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่าย และการกระจายเชื้อเพลิงที่หลากหลายให้ต้นทุนราคาพลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมถึงลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดคาร์บอนไดออกไซค์ประเทศให้ได้ร้อยละ 30 - 35 ภายในปี 2579
 
 

dogTech
ชม 3,419 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean