ลบ แก้ไข

กรมการค้าภายในประชุมนานาชาติคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดอาเซียน


กรมการค้าภายในประชุมนานา

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดของอาเซียน หรือ ACCSQ Working Group on Legal Metrology (ACCSQ WG3) ครั้งที่ 25 วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2559 ว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม 48 คน ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนฝ่ายเลขานุการอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประธานองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย เพื่อร่วมกันพิจารณาและรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะทำงาน (Work Plan of the ACCSQ-WG3) 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,845 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เพิ่มช่องทางการส่งออกให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยใช้ Thaitrade.com...
  by dogTech
 • กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ สงขลา,สตูล,ยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ...
  by dogTech
 • ทุกจังหวัดในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นให้มีการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนภายใต้ชื่อ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ OTOP โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า...
  by dogTech
 • กระทรวงไอซีที จัดพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะDigital Startupสานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจDigital...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean