ลบ แก้ไข

สมาชิกอาเซียนร่วมโครงการ ASEAN Next Generation Leaders Visit Korea


สมาชิกอาเซียนร่วมโครงการ
 

ผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยฝ่ายไทยเป็นผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการ ASEAN Next Generation Leaders Visit Korea ประจำปี 2559 ซึ่งมูลนิธิเกาหลีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งความเหมือน ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างในด้านต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการค้าการลงทุน และด้านการท่องเที่ยว
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,566 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ