ลบ แก้ไข

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้
 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2559
 
โดยคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี สถานะโสด สุขภาพร่างการแข็งแรง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด และร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,804 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ