ลบ แก้ไข

ก.แรงงานเห็นชอบตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน


ก.แรงงานเห็นชอบตั้งศูนย์
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 59 ซึ่งเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ที่เสนอโดยกรมการจัดหางาน เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศ และการกลับออกไปนอกประเทศ จะต้องเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน และกรณีแรงงานต่างด้าวประสบปัญหาหรือความเดือดร้อน ไม่สามารถหาหน่วยงานที่ช่วยเหลือได้สะดวก จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวได้
 
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,753 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ