ลบ แก้ไข

ไทย-สหรัฐ หารือพัฒนาการค้าระหว่างกันเป็นที่น่าพอใจ


ไทย-สหรัฐ หารือพัฒนาการค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ ผลประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา เป็นที่น่าพอใจ ภายหลังไทย - สหรัฐฯ หารือพัฒนาการค้าระหว่างกัน
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดภายผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (TIFA) ในระดับรัฐมนตรี ว่าได้มีการหารือลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันเพื่อให้เกิดความเป็นสากล

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,399 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean