ลบ แก้ไข

รมว.กต. เข้าร่วมการประชุม CICA


รมว.กต. เข้าร่วมการประชุ
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ที่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ตลอดจนการรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ของภูมิภาค และที่ประชุมจะร่วมกันรับรองปฏิญญาเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันผ่านกรอบความร่วมมือใน 5 มิติ ได้แก่
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,840 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ