ลบ แก้ไข

ติดตามการก่อสร้างศูนย์ ONE Stop Service จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด จ.จันทบุรี-กัมพูชา


ติดตามการก่อสร้างศูนย์ O
 

นายวิทูรัช ศรีงาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุดตรวจ บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง ศูนย์บริหารราชการแบบเบ็ดเสร็จ ONE Stop Service จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด ตรวจพื้นที่บริเวณสะพานข้ามแดนที่เตรียมปรับปรุงขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าผ่านแดน และประชาชนในภูมิภาคอาเซียน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,978 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ