ลบ แก้ไข

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียน


การเสริมสร้างความร่วมมือ
 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) จัดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง "การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียน: เพื่อประชาคมอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงและปลอดภัยยิ่งขึ้น” เป็นครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Vie กรุงเทพฯ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,517 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ