ลบ แก้ไข

รับสมัคร "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน" ฝึกภาษาอังกฤษ พัฒนาศักยภาพ พบเพื่อนใหม่หัวใจเดียวกัน


รับสมัคร ค่ายเยาวชนไทยเพ
 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับผู้นำเยาวชนไทย” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,070 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ