ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Startup Thailand 2016 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ


นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Sta
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2016 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ 11 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการ startup หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยกว่า 200 ราย พร้อมหน่วยงานสนับสนุน startup จากต่างประเทศอีกกว่า 10 ราย เพื่อมุ่งพัฒนาและขยายเครือข่าย startup รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเจ้าของธุรกิจ SMEs สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แบบยั่งยืนด้วย
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,724 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รถไฟจีนมียอดผู้โดยสารกว่า 6.07 ล้านคนเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางเพื่อร่วมเทศกาลตรุษจีน เมื่อวานนี้ สถานีรถไฟปักกิ่งตะวันตก ซึ่งเป็นสถานีรถไฟแห่งสำคัญของจีน มีผู้โดยสารถึง 261,000 คน...
  by Editor Bow
 • บรูไน บันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไน ก่อตั้งเมื่อคริสตศตวรรษที่ 8 (พุทธศตวรรษที่ 13) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำบรูไน มีพื้นที่ 1,395 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.4 แสนคน...
  by Editor Bow
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าไปลงทุน บรูไน รัฐบาลได้มีการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนมากขึ้น...
  by Editor Bow
 • ฟิลิปปินส์ (the Philippines) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean