ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Startup Thailand 2016 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ


นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Sta
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2016 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ 11 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการ startup หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยกว่า 200 ราย พร้อมหน่วยงานสนับสนุน startup จากต่างประเทศอีกกว่า 10 ราย เพื่อมุ่งพัฒนาและขยายเครือข่าย startup รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเจ้าของธุรกิจ SMEs สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แบบยั่งยืนด้วย
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,619 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) พร้อมกับเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ...
  by Editor Bow
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางทฤษฎีที่สมบูรณ์สู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่ออบรบเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียน(AMS) และออสเตรเลีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น...
  by dogTech
 • ดอกลีลาวดี ดอกไม้ประจำชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชื่อพื้นเมือง จำปา ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้อไม่อ่อน แตกกิ่งเป็นแฉก เป็นง่ามกระจายออกทำ ให้เกิดทรงพุ่มใหญ่ กิ่งเปราะง่าย...
  by Editor Bow
 • ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแรงงานต้องมีสมรรถนะในการทำงาน สมรรถนะด้านภาษาซึ่งกระทรวงมีโครงการส่งเสริมด้านภาษาให้กับแรงงานใหม่และแรงงานที่ทำงานอยู่แล้ว...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ