ลบ แก้ไข

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อผลักดันความร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ครั้งที่ 30


ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุ
 

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand -Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 30 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำและผู้แทนจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าร่วมประชุม ภายใต้หัวข้อความเป็นหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประสบการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของไทย (Thailand-Pacific Island Countries: Inclusive Partnership for Sustainable Development and Thai Experiences on Sufficiency Economy Philosophy)
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,752 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean