ลบ แก้ไข

ก.ไอซีที ร่วมกับ กสทช. และ ITU เตรียมจัดงานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก “ITU Telecom World 2016”


ก.ไอซีที ร่วมกับ กสทช. แ
 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า "รัฐบาลได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงนามความตกลงร่วมกับเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication: ITU) ที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกฝ่ายในการสร้างเวทีระดับโลกในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไอซีทีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าอุตสาหกรรมไอซีทีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ของหลายประเทศ บางประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจภายในประเทศอย่างจริงจัง และใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถนำพาประเทศยกระดับขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นั่นเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยการสนับสนุนและร่วมผลักดันเพื่อก้าวไปสู่ Digital Thailand ต่อไป
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,548 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ