ลบ แก้ไข

ไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก หารือการยกระดับ SMEs


ไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐม
 

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคมนี้ ที่เมืองอาเรกีปา สาธารณรัฐเปรู เพื่อหารือในประเด็นการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเชีย - แปซิฟิก (เอฟแทป) ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ นอกจากนี้ เปรู ในฐานะประเทศเจ้าภาพ จะมีการหารือเรื่องการพัฒนา SMEs ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลก ทั้งด้านการใช้ประโยชน์จาก E-Commerce ซึ่งสอดรับกับนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของ SMEs ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,171 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ