ลบ แก้ไข

Product Champion สมุนไพรคุณภาพ เตรียมเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์สุขภาพของอาเซียน


Product Champion สมุนไพร

นพ. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champion ในร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,196 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ