ลบ แก้ไข

ปลัดแรงงาน ย้ำต่อสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEP) ไทยใช้กฎหมายเข้มข้นประเด็นด้านแรงงาน


ปลัดแรงงาน ย้ำต่อสมาชิกร
 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้หารือกับสมาชิกรัฐสภายุโรป (Member European Parliament : MEP) และคณะ นำโดยนายวาเนอร์ แลนเกน (Mr.Werner LANGEN)
 
ประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป (EU) กับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา IUU การบริหารจัดการแรงงานเคลื่อนย้าย และสภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูป รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปรับระบบการนำเข้าแรงงานโดยถูกกฎหมาย การจดทะเบียนแรงงานแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการเพิ่มมาตรการควบคุมและการปรับสภาพการทำงานโดยเฉพาะในเรือประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,519 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ