ลบ แก้ไข

ไทย-อินเดีย หารือเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย โดยเร็ว


ไทย-อินเดีย หารือเร่งสรุ
 

เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย (Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เพื่อหารือในประเด็นด้านความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอินเดีย และแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตอินเดียในได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทูตอินเดียคนใหม่ประจําประเทศไทย
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,506 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ