ลบ แก้ไข

ก.แรงงาน รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาค้ามนุษย์กลุ่ม CLMV


ก.แรงงาน รายงานความคืบหน
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะสื่อมวลชน กล่าวถึง ถึงผลการเดินทางไปเยือนประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพื่อแก้ปัญหาค้ามนุษย์ร่วมกัน เมื่อวันที่ (19 พ.ค.59) โดยกล่าวว่า"แก้ปัญหาค้ามนุษย์”ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งมีอยู่หลายด้าน แต่ในส่วนของแรงงาน จะมีประเด็นที่ถูกกล่าวถึง คือ "การใช้แรงงานต่างด้าว” ซึ่งเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในกิจการบางประเภท หากไม่มีแรงงานต่างด้าวจะส่งผลต่อภาคการผลิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,825 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean