ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8


ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง

 
การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ (ASEAN School Games : ASG) เป็นมหกรรมการแข่งขันประจำปีของนักเรียนประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASEAN School Sports Council : ASSC) ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนภาคปกติเต็มเวลาและมีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมา เป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากกัมพูชาและลาวไม่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,227 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานจาก "คอมม์เซค" ของธนาคารคอมมอนเวลธ์ ในออสเตรเลีย ระบุว่า "มาเลเซีย" เป็นประเทศที่จ่ายเงินซื้อ "ไอแพด" ของแอ๊ปเปิ้ลถูกที่สุดในโลก โดยไอแพดรุ่น 16 กิกะไบต์ พร้อมไวไฟ และหน้าจอเรติน่า มีราคาขายอยู่ที่ 473.77 ดอลลาร์...
  by Editor Bow
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กําหนดจัดสัมมนาธุรกิจบริการไทยสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเปิด AECเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการให้กลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร การบริการที่พัก สปา...
  by Editor
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Science and Technology in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)...
  by dogTech
 • ดังที่ได้ทราบกันแล้วว่า กลุ่มอาเซียนจะผนึกประสานกันเป็นประชาคมอาเซียนภายในสิ้นปี 2558 คือสิ้นปีหน้า แต่การรวมตัวกันเช่นว่านั้นก็จะยังไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันที หลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean