ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8


ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง

 
การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ (ASEAN School Games : ASG) เป็นมหกรรมการแข่งขันประจำปีของนักเรียนประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASEAN School Sports Council : ASSC) ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนภาคปกติเต็มเวลาและมีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมา เป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากกัมพูชาและลาวไม่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,050 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ