ลบ แก้ไข

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ


การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุ
 

นางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 16 (16th Senior Officials Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings : 16th SOMTC) ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพันลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวคณะผู้แทนไทย
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,986 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ