ลบ แก้ไข

ก.พาณิชย์หาแนวทางการลดอุปสรรคการค้าชายแดน พัฒนาภาพรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษ


ก.พาณิชย์หาแนวทางการลดอุ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายพาณิชย์จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวม 10 พื้นที่ ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 6 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร หนองคาย สงขลา และตราด และระยะที่สอง 4 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี บูรณาการความร่วมมือกับ หอการค้าไทย 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,243 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ