ลบ แก้ไข

10 ประเทศเสนอโครงการเชื่อมวัฒนธรรมอาเซียน


10 ประเทศเสนอโครงการเชื่
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมอาเซียน และเครือข่ายความร่วมมือวัฒนธรรมอาเซียน ว่าในการประชุมครั้งนี้จะเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนขึ้น ด้วยเงินประเดิมจากประเทศญี่ปุ่น ที่บริจาคตั้งกองทุนจำนวน 3.7 แสนเหรียญสหรัฐฯ โดยมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดร่วมกัน คือ สามารถนำดอกผลจากเงินต้น ร้อยละ 80 มาจัดสรรให้กับโครงการและกิจกรรมเสนอของบประมาณที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,743 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ