ลบ แก้ไข

รมว.พาณิชย์เข้าร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน (WEF on ASEAN)


รมว.พาณิชย์เข้าร่วมการปร
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน หรือ World Economic Forum (WEF) on ASEAN ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคที่ World Economic Forum จัดขึ้นประจําทุกปี โดยมีบุคคลสําคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกําหนดอนาคตของภูมิภาค โดยปีนี้จะชูประเด็นอาเซียนเป็นสําคัญ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,004 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ