ลบ แก้ไข

ไทย ผลักดันจุดแข็งของประเทศเจาะตลาดการค้าการลงทุนในอาเซียน


ไทย ผลักดันจุดแข็งของประ
 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบรูณ์ โดยไทยเตรียมความพร้อมทั้งส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่มีจุดแข็งกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เช่น มีแรงงานจำนวนมาก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลาง (Hub) 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,269 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ