ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ผลักดันการกำจัดโรคตามแนวทางประชารัฐ


ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมว

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นวันนี้ (14 มิ.ย.) ณ โรงแรมแชงกรี–ล่า กรุงเทพฯ ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้แทนประเทศกลุ่มอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการหลายเรื่อง อาทิ การพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออกโอกาสในการนำวัคซีนมาใช้ การทำหมันยุง การมีส่วนร่วมของชุมชน และการระดมความคิดกิจกรรมไข้เลือดออกอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการหารือความร่วมมือการป้องกันโรคไข้เลือดออกและสรุปข้อตกลงร่วม Bangkok call for action
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,911 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ