ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ผลักดันการกำจัดโรคตามแนวทางประชารัฐ


ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมว

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นวันนี้ (14 มิ.ย.) ณ โรงแรมแชงกรี–ล่า กรุงเทพฯ ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้แทนประเทศกลุ่มอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการหลายเรื่อง อาทิ การพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออกโอกาสในการนำวัคซีนมาใช้ การทำหมันยุง การมีส่วนร่วมของชุมชน และการระดมความคิดกิจกรรมไข้เลือดออกอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการหารือความร่วมมือการป้องกันโรคไข้เลือดออกและสรุปข้อตกลงร่วม Bangkok call for action
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,785 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • มาตรฐานทางกฎหมายฉบับใหม่สำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเตรียมตัวสำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ทำให้สภาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CSTP)...
  by dogTech
 • ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ท้าให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจที่มี ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศหนึ่งที่โลกจับ...
  by Editor
 • มูลนิธิวอล์คฟรี ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ศึกษาด้านการใช้แรงงานทาส และเคลื่อนไหวเพื่อขจัดการใช้แรงงานทาสโลกในปัจจุบัน ได้จัดอันดับดัชนีทาสโลก โดยมีคำนิยามว่า นอกจากการใช้แรงงานหนัก ยังรวมถึงการค้ามนุษย์ การบังคับแต่งงาน...
  by Editor Bow
 • อาเซียน สิงคโปร์ (Singapore) ธงชาติตราแผ่นดิน ชื่อทางการ: สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) ที่ตั้ง: เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 117'35" เหนือ ลองจิจูด 10351'20" ตะวันออก...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean