ลบ แก้ไข

เปิดรับสมัครผู้ต้องการริเริ่มธุรกิจนวัตกรรมแล้ววันนี้ - 30 มิถุนายน 2559

เปิดรับสมัครผู้ต้องการริ

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล 
“การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 14
 
เพียงเริ่มที่จะก้าว สมัครเข้ามาทำความรู้จักใกล้ชิดกับนวัตกรรมให้มากขึ้น 
เรียนสบายๆ ที่บ้าน โทรถามอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวหากไม่เข้าใจ 
และฝึกคิดฝึกเขียนโครงการให้ได้ เพื่อเริ่มธุรกิจใหม่ดังใจคิด
โครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด 
อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมจะผลักดันท่านทำเป็นธุรกิจจริง
ด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ สนช. ต่อไป
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ 
www.nia.or.th/ims/dei
 
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
1) ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล 
e-mail: dei_condised@nfe.go.th
โทร. 0 2017-5555 e-mail: info@nia.or.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,346 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) และสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองนูซาดัว บาหลี...
  by dogTech
 • การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) หรืออาเซียน+6 นี้มีความสําคัญต่อการเป็น AEC และเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกันของอาเซียน เนื่องจากเป็นการต่อยอดผลประโยชน์เพิ่มเติมจากความตกลง FTA...
  by Editor
 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเยือนเวียดนามระหว่าง วันที่ 19 - 20 เมษายน ที่ผ่านมา ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม หารือข้อราชการสำคัญด้านแรงงาน...
  by dogTech
 • นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ร่างแนวปฏิบัติการรวมธุรกิจตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.การ แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean