ลบ แก้ไข

5 ประเทศสมาชิก CLMVT เห็นพ้องจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว


5 ประเทศสมาชิก CLMVT เห็

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT Forum 2016 ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชนจากประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมหารือนำไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมพร้อมสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,840 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean