ลบ แก้ไข

ไทยตอบรับเป็นเจ้าภาพประชุมและการฝึกอบรมร่วมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ


ไทยตอบรับเป็นเจ้าภาพประช
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรม ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ 3 รายการ ดังนี้
 
1. การประชุม IAEA/RCA Mid-Term Progress Review Meeting ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ IAEA ที่ RAS/1/020 หัวข้อ "Building Capacity for Applications of Advanced Non-Destructive Evaluation Technologies for Enhancing Industrial Productivity” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน–1 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,268 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ