ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดและสารตั้งต้น


นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนา
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปราศรัยเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช 2559 ว่าองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติดที่มีต่อมวลมนุษยชาติ และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,996 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean