ลบ แก้ไข

พาณิชย์แนะผู้ประกอบการร่วมทุนธุรกิจบริการไทย-จีน เป็นช่องทางขยายการลงทุน


พาณิชย์แนะผู้ประกอบการร่
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจจีนยังประสบกับอุปสรรค ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ แต่ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 0.45 โดยช่วง 5 เดือนแรกของปี

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,856 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยเป็นที่จับตามองสำหรับด้านแรงงานมีฝีมือ (แพทย์, พยาบาล, วิศวกร, นักบัญชี, การท่องเที่ยว) ภายใต้ตลาดแรงงานเสรีอาเซียนในปี 2015 โดยจะมีรูปงานตลาดแรงงานเสรีเหมือนแบบยุโรป ซึ่งใช้การเคลื่อนย้ายของผู้คนจากตั้ง 10...
  by dogTech
 • นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นโยบายของ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความชัดเจนด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและความร่วมมือกับต่างประเทศ...
  by dogTech
 • ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประขุมอาเซียนฟอรั่มสำหรับประเทศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาในสายอาชีพและกำหนดทิศทางร่วมกันสำหรับการผลิตของแรงงานที่มีทักษะ ในการ...
  by dogTech
 • ประเทศไทยกำลังจับตามองประเด็นตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาชีพ แพทย์,พยาบาล,วิศวกร,นักบัญชีและการท่องเที่ยว ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยความหลากหลาย ทั้งทางลักษณะภูมิประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean