ลบ แก้ไข

ครม.เห็นชอบพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครบวงจร


ครม.เห็นชอบพัฒนาระเบียงเ
 

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2524 โดยภาครัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดภาคเอกชนไปแล้วมากกว่า 2 ล้านล้านบาท

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,092 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ