ลบ แก้ไข

เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)


เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศา
 

นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้เรียกประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ที่เรียกย่อๆ ว่า IMT-GT โดยเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย มาตั้งแต่ปี 2536 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี มีการประชุมในหลายระดับ เพื่อผลักดันโครงการความร่วมมือระหว่างกันในระหว่างประเทศสมาชิก
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,167 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean