ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีย้ำ “ไทยแลนด์ 4.0” จะต้องเกิดความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม


นายกรัฐมนตรีย้ำ “ไทยแลนด
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0” ว่า ได้นำแนวทางประชารัฐมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกันคือ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,909 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean