ลบ แก้ไข

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าร่วมกับผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบ
 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เจรจาการค้ากับผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ เพื่อยกระดับการค้าการลงทุน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอปและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ร่วมพบปะเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ (ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย) ในโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้มีมาตรฐาน มีผู้ประกอบการร่วมโครงการ จำนวน 85 ราย
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,271 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ