ลบ แก้ไข

จังหวัดเชียงรายจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับ AEC


จังหวัดเชียงรายจัดมหกรรม
 

จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC จังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ มีความเข้าใจในทักษะ ความสนใจและความถนัดของตนเอง วางแผนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,763 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ