ลบ แก้ไข

การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8


การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกู
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 พร้อมให้นโยบายในการส่งเสริมการกีฬาระดับนานาชาติสู่ความเป็นอาเซียน
 
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพและเจ้าของบ้านที่ดีในจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ 2016 พร้อมตอบข้อซักถามและยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งขันรวมทั้งมาตรฐานการตัดสิน 

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,833 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean