ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีเสนอหลักการ “ความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน”ประชุมอาเซม ครั้งที่ 11


นายกรัฐมนตรีเสนอหลักการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงสำหรับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) หัวข้อ "การส่งเสริมสามเสาหลักของอาเซม” (Enhancing the Three Pillars of ASEM) ในการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ 11 เสนอหลักการ 3 M เน้น "ความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน”เป็นแนวทางการดำเนินงานระหว่างเอเชีย-ยุโรป
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,964 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก หรือทีพีพีหากมีการเปิดรับประเทศสมาชิกเพิ่มเติม...
  by dogTech
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายหลัก 4อย่าง 1.เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2.มีความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ 3.มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4.สามารถบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • สิ่งประดิษฐ์รางวัลยอดเยี่ยม เครื่องกันไฟ 3D ฝีมืออาจารย์ ม.เทคโนโลยีมหานคร กันสารพัด ไฟดูด ไฟรั่ว อันตรายจากไฟดูด ไฟรั่ว เป็นเรื่องที่ใครก็คาดไม่ถึง ครั้นพอเจอกับตัวก็สาย!! ด้วยเหตุนี้ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล และ...
  by keropy kero
 • การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมหลังวันที่ 31 ธันวาคมของปีนี้จะนำมาสู่ความร่วมมือกันในภูมิภาคภายใต้กรอบแนวคิดการเป็น "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean