ลบ แก้ไข

นักท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย เดินทางชมกุโบร์และมัสยิดโผล่ทะเลสาบฮาลาบาลา จังหวัดยะลา


นักท่องเที่ยวไทย-มาเลเซี

ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากต่างเดินทางไปเยี่ยมชม หรือสุสาน เป็นสถานที่ฝังศพของชาวมุสลิมและมัสยิดอิสลามียะห์ หมู่บ้านโต หมู่บ้านในตำนาน ที่โผล่ริมน้ำทะเลสาบฮาลาบาลาบริเวณใต้สะพานข้ามทะเลสาบเขื่อนบางลาง บ้านฆอแย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา หลังจากพื้นที่เหนือน้ำของเขื่อนบางลาง ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำแม่น้ำปัตตานีตอนบนน้ำลดจนถึงแห้งขอดในบางจุด จนสามารถมองเห็นตัวอาคาร พื้นดินด้านล่าง และตอต้นไม้ขนาดใหญ่แห้งตายเรียงรายจำนวนมากได้อย่างชัดเจน จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยะลา ทำให้พ่อค้า แม่ค้า ต่างนำอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าต่างๆ มาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว รวมถึงบริการเรือโดยสารข้ามฟากให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม หลังราคายางตกต่ำ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,236 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงข้อห่วงใยเกี่ยวกับอัตราการว่างงานที่มีการกล่าวอ้างถึงการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล ว่ารัฐบาลนี้กำลังทำงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว...
  by dogTech
 • รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย (COST) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ครั้งที่ 70 ณ...
  by dogTech
 • ที่จังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยจัดประชุมทวิภาคี ไทย-สปป.ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ครั้งที่ 2...
  by dogTech
 • กระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 46 ของคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสารสนเทศ (ASEAN - COCI) โดยมีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน คือ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว,...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean