ลบ แก้ไข

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมแก้ปัญหาค้ามนุษย์


ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาอา
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ให้นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ เวียงจันทน์ ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ฉบับแรกของอาเซียน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,074 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean