ลบ แก้ไข

รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุม AEM ผลักดันแผนงานอาเซียนและการเจรจา RCEP


รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุม A
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพบกันครั้งนี้จะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกันครั้งแรกหลังจากที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดย AEM จะร่วมกันกําหนดแผนงานใน 10 ปีข้างหน้า และจะรับรองเอกสารสําคัญ 21 ฉบับ เช่น การรับรองแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี การรับรองกรอบการตรวจสอบและประเมินผลสําหรับ AEC Blueprint 2025 ที่จะใช้ ติดตามผลความสําเร็จของการทํางาน การรับรองเรื่องที่ลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้ให้ความสําคัญอันดับต้น 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,785 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean