ลบ แก้ไข

รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุม AEM ผลักดันแผนงานอาเซียนและการเจรจา RCEP


รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุม A
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพบกันครั้งนี้จะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกันครั้งแรกหลังจากที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดย AEM จะร่วมกันกําหนดแผนงานใน 10 ปีข้างหน้า และจะรับรองเอกสารสําคัญ 21 ฉบับ เช่น การรับรองแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี การรับรองกรอบการตรวจสอบและประเมินผลสําหรับ AEC Blueprint 2025 ที่จะใช้ ติดตามผลความสําเร็จของการทํางาน การรับรองเรื่องที่ลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้ให้ความสําคัญอันดับต้น 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,102 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • จากกระแสต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่ม ีประชาชนหลายภาคส่วนออกมาแสดงพลังให้สาธารณชนรับทราบ ทางศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล เกี่ยวกับเรื่องนี้...
  by Editor Bow
 • บริษัท Eastern Commercial Leasing(ECL) ของไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับ Premium Financial Services (PFS) ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนด้านเงินทุนในตลาดรถมือสอง เพื่อขยายตลาดรถมือสองร่วมหลังภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน...
  by dogTech
 • อาเซียน อินโดนีเซีย ธงชาติตราแผ่นดิน ชื่อทางการ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) ที่ตั้ง: อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย...
  by Editor Bow
 • 1. วิศวกรรม 2. การสารวจ 3. สถาปัตยกรรม 4. แพทย์ 5. ทันตแพทย์ 6. พยาบาล 7. บัญชี 8. การบริการ/การท่องเที่ยว อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>> อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ