ลบ แก้ไข

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 7 (ASEAN QUIZ)


การแข่งขันตอบปัญหาอาเซีย
 

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI) ในคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN COCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมการเป็นพลเมืองอาเซียน ให้เกิดในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,673 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ