ลบ แก้ไข

ไทย-เวียดนาม ยกระดับความร่วมมือด้านท่องเที่ยว


ไทย-เวียดนาม ยกระดับความ
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมหารือกับ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ และจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยเสนอให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,160 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 1. วิศวกร บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมที่ได้รับการประเมินเป็นเกณฑ์และอยู่ในระเบียบวินัยของวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิศวกรหรือรัฐบาลภายในประเทศ 2. พยาบาล...
  by Editor
 • ubu.ac.th ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) หรือ 1ใน 3 เสาหลักของอาเซียน ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง...
  by Editor Bow
 • พม่าได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาได้อย่างลึก ยากที่จะแยกจิตใจออกจากพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเลยเป็นศาสนาหลักของพม่า เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
  by Editor Bow
 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามคำเชิญของนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ