ลบ แก้ไข

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP ครั้งที่ 4


ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP ครั้งที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมความคืบหน้าของการเจรจา RCEP ซึ่งจะมุ่งไปสู่การเปิดเสรีอย่างรอบด้าน 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,543 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย (COST) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ครั้งที่ 70 ณ...
  by dogTech
 • ฟิลิปปินส์ (the Philippines) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ...
  by Editor Bow
 • จากการที่ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่จุดเริ่มของการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2558 ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง 15 เดือน ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขนาดของประเทศแตกต่างกันมาก จากประเทศ สิงคโปร์ที่เล็กที่สุด (714 ตร.กม.)...
  by Editor
 • การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) หรืออาเซียน+6 นี้มีความสําคัญต่อการเป็น AEC และเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกันของอาเซียน เนื่องจากเป็นการต่อยอดผลประโยชน์เพิ่มเติมจากความตกลง FTA...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean