ลบ แก้ไข

อาเซียน-แคนาดา ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ


อาเซียน-แคนาดา ยกระดับคว
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่า ที่ประชุมได้หารือการดำเนินการตามแผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุน ปี 2559 - 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดาเป็นสองเท่าภายในปี 2563 ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวจะเสริมสร้างมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดาให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีมูลค่าการค้ารวมเป็น 16.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและแคนาดาได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ASEAN-Canada Trade Policy Dialogue ที่จะเป็นกลไกในการหารือประจำปีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อขยายมูลค่าการค้าการลงทุน 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,869 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ