ลบ แก้ไข

จังหวัดนครสวรรค์ จัด งานสัปดาห์อาเซียน The spirit of ASEAN


จังหวัดนครสวรรค์ จัด งาน
 

โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียน The spirit of ASEAN ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,291 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดการณ์ จะสามารถนำเสนอรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือรถไฟไทย ญี่ปุ่น เส้นทางกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายนนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม...
  by dogTech
 • การค้าและการลงทุนที่เมืองผาอัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรียง (Kayin หรือ Karen) ประเทศเมียนมาร์นั้น จากตัวเลขการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างปี 2555 กับปี 2556 พบว่าประเทศไทยลงทุนในเมียนมาร์...
  by Editor Bow
 • 1.ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย (เล่มสีเลือดหมู) ไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถพำนักในกัมพูชาได้ 14 วัน 2.ชาวกัมพูชานิยมทักทายด้วยกิริยาที่เรียกว่า Sompiah ลักษณะคล้ายการไหว้ของไทย...
  by Editor Bow
 • นายกรัฐมนตรีฮุนเซนผู้นำกัมพูชาได้ประกาศยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีโรงสีข้าวที่เรียกเก็บจากชาวนา หลังจากกลุ่มชาวนาประสบภาวะหนี้สิน และได้ผลกำไรน้อย เนื่องจากต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีโรงสีข้าว...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean