ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรี ย้ำ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการเข้าถึงโอกาสและความเจริญอย่างเท่าเทียม


นายกรัฐมนตรี ย้ำ “คน” เป
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 เรื่อง การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุม (Inclusive and interconnected Development) สรุปสาระสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมมี 3 ส่วน ได้แก่ การเป็นหุ้นส่วนระดับโลก การสร้างความเชื่อมโยง และการให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยการเป็นหุ้นส่วนระดับโลกจะเป็นประตูสู่โอกาสให้ G20 ช่วย G77 ในลักษณะเครื่องนำทางทำให้การพัฒนาG77 และการบรรลุวาระ 2030 ของโลกเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,356 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean