ลบ แก้ไข

ไทยเสนอให้เร่งรัดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน อำนวยความสะดวกประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่


ไทยเสนอให้เร่งรัดด้านกฎห
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนกับฝ่ายนิติบัญญัติอาเซียน ซึ่งจากสถานการณ์เบร็กซิท (BREXIT) ที่เกิดขึ้นในอียู ที่องค์กรไม่สามารถทำให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมตัวได้นั้น ทำให้บางประเทศขอแยกตัวออกจากองค์กร นายกรัฐมนตรีจึงเล็งเห็นว่าสมัชชารัฐสภาอาเซียนน่าจะเสริมสร้างบทบาท เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับประชาชนรากหญ้า สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ให้ประชาชนมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,325 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean